Leaf este o suita de produse software destinate optimizarii proceselor de business, intalnite in compania dumneavoastra.

 

Suita leaf poate fi livrata sub forma standard, precum si SaaS (Software as a Service).

 

Urmatoarele module reprezinta parti componente ale suitei:

 

Organization Manangement

Document Manangement

Issue Register

Timesheet

Automate Complete

Solutia fiind modularizata, fiecare companie poate sa utilizeze doar modulele ce reprezinta un real suport in activitatea sa.

 

Organization Management

Organization Management este modulul de baza al suitei leaf si indeplineste rolul de centralizator de informatii cu privire la: structura organizatiei, evidenta personalului si a drepturilor de acces.

Avantaje

- Permite mularea structurei organizationale in vederea administrarii intr-un mod facil

- Un singur punct de administrare de acces/autorizare pentru utilizatorii solutiei

- Ierarhizare informatiie referitoare la structura organizatiei, prin introducerea de:

                        -departamente

                        -persoane        

                        - profile inlocuire

                        - calendar (interval orar de lucru, zilele libere oficiale)

                        - grupuri de utilizatori

                        - roluri

                        - permisiuni

- Modelare structura multi-organizationala

                        - grup de companii

                        - sucursala centrala, sucursale locale

- Auditare evenimente business

 

Functionalitati

- Management de tipuri de organizatii singulare si multi-organizationale

- Administrare organizatie: managementul datelor de identificare

- Administrare structura organizationala: departamente, subdepartamente, persoane, grupuri de persoane,       roluri, permisiuni

- Functii de autentificare si autorizare pentru fiecare din modulele suitei

- Creare profile de inlocuire in vederea transferului de responsabilitate

- Management calendar organizatie

- Creare identitate organizationala si propagare identitate pentru fiecare din modulele suitei

- Creare si stocare evenimente de business

- Internationalizare

 

Document Management

Modulul Document Management a fost conceput pentru prelucrarea documentelor dintr-o organizatie, avand drept caracteristica de baza controlul asupra informatiei prelucrate prin trasabilitate.

 

Avantaje

- Regasire facila a documentelor

- Securizare informatiei

- Versionare documente

- Notificare utilizatorilor care au de procesat informatia din sistem

- Fluxuri de aprobare in vederea scurtarii timpilor de procesare/aprobare a informatiei

- Eficientizare procese prin simulare inainte de instalarea pe sistemul de productie

- Trasabilitate

- Protejare informatie in cazul unui dezastru natural prin integrarea cu o solutie de arhivare

- Auditare evenimente business

Functionalitati

- Import de documente deja existente in organizatie

- Previzualizare informatie care urmeaza sa fie introdusa in sistem

- Indexare documente

- Setarea de liste de control in vederea accesului securizat la documente

- Procesare informatie prin fluxuri de aprobare

- Folosire template-uri existente in vederea crearii de noi fluxuri de aprobare

- Versionare documente

- Comparare versiuni

- Consultare istoric acces

- Notificari si integrare cu sistem de e-mail

- Creare si stocare de evenimente business

 

Issue Register

Solutia ofera un real suport managerilor de proiecte in vederea cuantificarii, urmaririi si rezolvarii problemelor aparute pe toata durata de derulare a unui proiect.

 

Avantaje

- Urmarire probleme aparute intr-un proiect

- Monitorizare stari probleme

- Urmarire actiuni intreprinse pentru rezolvarea disfunctionalitatilor aparute

- Crestere sanse de reusita ale proiectelor intreprinse in companie

- Auditare evenimente business

Functionalitati

- Prioritizare disfunctionalitati aparute in cadrul proiectelor

- Analiza de impact a unei probleme asupra proiectelor

- Creare de actiuni necesare in vederea rezolvarii problemelor aparute

- Evaluare rezultate pentru actiunile intreprinse

- Creare si stocare evenimente business

 

Timesheet

Solutia pe care o propunem reprezinta suportul pentru o buna desfasurare si organizare a proiectelor in echipa cu stabilire de termene si responsabilitati.Timesheet faciliteaza procesul de urmarire si modul de indeplinire al atributiilor

Avantaje

- Urmarire activitatii zilnice a membrilor companiei

- Reducere costuri companie in doua moduri:

            - eficientizare proces de salarizare, avand costuri la vedere,

            - automatizare proces de stabilire a costurilor pentru un proiect

- Auditare evenimente business

Functionalitati

- Stabilire si urmarire proiecte si bugete asociate cu clientii companiei

- Conform cu standardul FP7 de urmarire a timpului

- Administrare proces de stabilire costuri, facturare pentru proiecte

- Identificare profitabilitate pentru angajatii companiei

- Generare rapoarte de activitati, proiecte

- Creare si stocare evenimente business

 

Automate Complete

Modulul Automate Complete rezolva problema completarii repetate a aceluias tip de document.

Avantaje

- Reduce timpul de completare a documentelor create in organizatie

- Reduce costurile companiei prin micsorarea timpilor de completare a documentelor

- Reduce spatiille de stocare ale documentelor prin completare automata a sabloanelor cu atributele aferente    fiecarui client

- Auditare evenimente business

Functionalitati

- Definire sabloane (contract, act aditional, anexa, etc.) ce contine un set de campuri variabile, conectate la o    baza de date.

- Completare automata a sabloanelor pe baza selectiei de client

- Salvare documente in modulul DM in vederea regasirii ulterioare

- Creare si stocare evenimente business